Behalen certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijvenpark Bornsestraat in Almelo

18 juli 2022 - Het Bedrijvenpark Bornsestraat in Almelo heeft opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de afgelopen jaren flink gewerkt aan het schoon, heel en veilig maken en houden van het bedrijvenpark. Verkeersveiligheid, tegengaan van verpaupering en het bestrijden van criminele ondermijning stonden steevast op het programma.

 

Begin dit jaar is er een veiligheidsenquête onder ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over het bedrijvenpark uitgevoerd. Op basis hiervan is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Zo zal onder andere door de ondernemers collectief cameratoezicht worden ingevoerd en het openbaar groen op een hoger niveau worden onderhouden. De plannen werden op 22 juni jl. door de certificerende instantie Kiwa getoetst en goed bevonden. Auditor Lisa Klitsie van certificatie-instelling Kiwa licht toe: “tijdens de audit is duidelijk aantoonbaar en tastbaar geworden dat de samenwerking tussen bedrijven en overheid in de volle breedte voldoet aan alle criteria van het Keurmerk Veilig Ondernemen en draagt daarmee in grote mate bij aan een veilig bedrijvenpark.”

 

Het certificaat is uitgereikt tijdens de ondernemers buurtbarbecue op 15 juli jl. bij J&J Techniek. Wethouder Economie Arjen Maathuis is dan ook trots op het wederom toekennen van het keurmerk. “Op het bedrijvenpark wordt bijzonder goed samengewerkt. Zo’n samenwerking kun je alleen aangaan vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. De boel is goed op orde en de partijen weten elkaar prima te vinden.”

 

De samenwerking tussen alle partners gaat al veel jaren terug. “Klopt”, legt voorzitter Mark Niemeijer van de Bedrijvenkring Bornsestraat uit. “Die dateert van rond 2014, toen de partners de veiligheid en uitstraling van het bedrijvenpark wilden verbeteren. De intentieverklaring die toen getekend werd is nog steeds de basis onder de samenwerking tussen Bedrijvenkring, politie, brandweer, gemeente en collectieve beveiliger. Natuurlijk is het mooi dat ondernemers dankzij dit KVO-keurmerk korting kunnen krijgen bij verschillende verzekeraars. Maar nóg belangrijker is het dat we de bevestiging hebben dat ons bedrijvenpark schoon, heel en veilig is. Daar doen we het voor!”

 

Ondernemers stemmen voor een BIZ op Bornsestraat!

5 november 2021 - In de maand oktober konden alle ondernemers stemmen voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op ons bedrijvenpark. Uit de stemming blijkt dat er ruim voldoende draagvlak voor een BIZ bestaat! Hierdoor kunnen we in de toekomst de samenwerking versterken en de uitstraling en veiligheid op het bedrijvenpark verhogen.

Op donderdag 4 november jl. is het resultaat van de draagvlakmeting door wethouder Maathuis overhandigd aan bestuursleden Mark Niemeijer, Laurens Pouwel en Jan Grob. 
 
De exacte uitslag van de draagvlakmeting is als volgt:

  • Van de totaal 66 stemmen waren er 42 retour, waarvan 1 ongeldig (62%), eis (> 50%);
  • Van de 41 stemmen waren er 36 vóór (88%), eis (> 66%);
  • WOZ-waarde vóór-stemmers 98%, eis (> 50%).

 

De officiële bekendmaking is in te zien door hier te klikken. 

Met de BIZ komt jaarlijks een bedrag van circa 30.000 euro beschikbaar. Dit bedrag investeren we onder meer in een openbare ruimte voor de uitstraling, in cameratoezicht op de toegangswegen en in de kosten voor de inhuur van een professionele parkmanager. Daarnaast wordt vanuit de BIZ het Keurmerk Veilig Ondernemen betaald. De BIZ-activiteiten staan los van de activiteiten en werkzaamheden die de gemeente op het bedrijvenpark verricht, zoals het onderhoud van wegen en groen. De opstartkosten voor de BIZ betaalt de gemeente.

 

Op de foto v.l.n.r.: penningmeester Jan Grob (Grob administratie & belastingadviezen), voorzitter Mark Niemeijer (J&J Techniek), secretaris Laurens Pouwel (Urenco) en wethouder Arjen Maathuis. 

Bravo Beveiliging gekozen als collectieve beveiliger op Bedrijvenpark Bornsestraat!

29 januari 2021 - Door de Bedrijvenkring is de afgelopen periode een uitvraag gedaan richting een aantal beveiligers voor de beveiliging van ons bedrijvenpark. Op basis hiervan is Bravo Beveiliging als de collectieve beveiliger gekozen voor surveillance en (eventuele) alarmopvolging. Op de bestuursvergadering van 28 januari 2021 bekrachtigen voorzitter Mark Niemeijer en directeur René Bouman van Bravo Beveiliging officieel hun samenwerking.

 

Mocht u willen profiteren van de gunstige tarieven, roepen wij u hierbij op om een afspraak te maken met René Bouman van Bravo via 085-7731077.

V.l.n.r.: directeur René Bouman en voorzitter Mark Niemeijer

Ondernemers en gemeente tekenen voor gezamenlijk beheer en onderhoud bedrijvenpark Bornsestraat Almelo

3 december 2020 - Bedrijvenkring Bornsestraat en gemeente Almelo sluiten op 3 december een overeenkomst voor het dagelijks beheer en onderhoud van het bedrijvenpark. De gemeente doet het basisonderhoud, de ondernemers zorgen voor een plus, waardoor het bedrijvenpark aan uitstraling wint. De Bedrijvenkring werkt hiervoor samen met het re-integratiebedrijf ‘De Fabriek’ aan de Planthofsweg 53. “De samenwerking is een mooi voorbeeld van nieuwe vormen van samenwerking, waarbij ondernemers bovendien hun maatschappelijke betrokkenheid tonen“, aldus wethouder Van Rees van openbare ruimte.

 

De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers die zelf willen bijdragen aan het onderhoud en beheer van hun buurt. Wethouder Van Rees vindt de samenwerking met de ondernemers op bedrijvenpark Bornsestraat erg waardevol. “Niet alleen voor de uitstraling van het bedrijvenpark. Maar zo’n samenwerking kun je alleen aangaan vanuit een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat leidt vaak tot meer.“

 

Schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijvenpark

De Bedrijvenkring is belangenbehartiger van bedrijven op bedrijvenpark Bornsestraat. Door de krachten te bundelen zorgen de gezamenlijke bedrijven voor een leefbaar bedrijvenpark. Er wordt gestreefd naar een zo schoon, heel, veilig en duurzaam mogelijk bedrijvenpark. Voorzitter Mark Niemeijer: “Als ondernemers willen we de uitstraling van ons gebied verhogen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de basiswerkzaamheden. Wij tillen het onderhoud op enkele onderdelen naar een hoger niveau, vanuit een meer dagelijks beheer.“ De Bedrijvenkring heeft een aantal speerpunten benoemd waarop aanvullend onderhoud word gepleegd, van onderhoud van het wandelpad langs de Weezebeek, zwerfvuilinzameling en onkruidbestrijding tot het vegen van goten bij kolken en langs wegen.

 

Medewerkers De Fabriek

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden werkt de Bedrijvenkring Bornsestraat samen met De Fabriek. De Fabriek is een locatie van de Penitentiaire Inrichting (PI) Almelo en gevestigd op het bedrijvenpark. Gedetineerden in de laatste fase van hun straf, taakgestraften of mensen met een arbeidsbeperking kunnen straks aan de slag met het onderhoud van het terrein. Zo doen zij werkervaring op en ontwikkelen ze hun arbeidsvaardigheden. De Bedrijvenkring en De Fabriek bekrachtigden op 3 december hun samenwerking.


Dubbele winst

Wethouder Arjen Maathuis van Economie en Participatie juicht de aanpak toe. Het is dubbele winst. Mensen krijgen een werkplek en het bedrijvenpark Bornsestraat een uitstraling die past bij deze mooie bedrijven. En er gebeurt nog veel meer in een ondernemende samenwerking van de bijna veertig aangesloten bedrijven. Niet alleen als het gaat om uitstraling en duurzaamheid, maar ook over bijvoorbeeld kostenefficiency. Niet voor niets behaalde het bedrijvenpark vorig jaar voor de derde keer op rij het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).“  

 

Opmaat naar Bedrijveninvesteringszone

 

De overeenkomst die nu getekend is, vormt een opmaat naar een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Voorzitter Niemeijer licht toe: “De Bedrijvenkring heeft een toekomstvisie opgesteld en voor de uitvoering hiervan wordt een BIZ ingevoerd. Hierin borgen we o.a. het aanvullend onderhoud, cameratoezicht op de toegangswegen en Keurmerk Veilig Ondernemen.“ Het voornemen is om de BIZ vanaf 1 januari 2022 in te voeren. Hierdoor dragen alle ondernemers bij aan de gezamenlijke projecten. Niemeijer: “Het invoeren van de BIZ is uiteraard wel afhankelijk van voldoende draagvlak onder de ondernemers. De draagvlakmeting gaan we naar verwachting medio volgend jaar uitvoeren.” 

V.l.n.r.: Laurens Pouwel (secretaris), Mark Niemeijer (voorzitter), Frank Geers (De Fabriek/PI) en Jan Grob (penningmeester)

Contact

Parkmanager

Gertjan Mollink

E-mail

06-47547147