Ondernemers stemmen voor een BIZ op Bornsestraat!

5 november 2021 - In de maand oktober konden alle ondernemers stemmen voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op ons bedrijvenpark. Uit de stemming blijkt dat er ruim voldoende draagvlak voor een BIZ bestaat! Hierdoor kunnen we in de toekomst de samenwerking versterken en de uitstraling en veiligheid op het bedrijvenpark verhogen.

Op donderdag 4 november jl. is het resultaat van de draagvlakmeting door wethouder Maathuis overhandigd aan bestuursleden Mark Niemeijer, Laurens Pouwel en Jan Grob. 
 
De exacte uitslag van de draagvlakmeting is als volgt:

  • Van de totaal 66 stemmen waren er 42 retour, waarvan 1 ongeldig (62%), eis (> 50%);
  • Van de 41 stemmen waren er 36 vóór (88%), eis (> 66%);
  • WOZ-waarde vóór-stemmers 98%, eis (> 50%).

 

De officiële bekendmaking is in te zien door hier te klikken. 

Met de BIZ komt jaarlijks een bedrag van circa 30.000 euro beschikbaar. Dit bedrag investeren we onder meer in een openbare ruimte voor de uitstraling, in cameratoezicht op de toegangswegen en in de kosten voor de inhuur van een professionele parkmanager. Daarnaast wordt vanuit de BIZ het Keurmerk Veilig Ondernemen betaald. De BIZ-activiteiten staan los van de activiteiten en werkzaamheden die de gemeente op het bedrijvenpark verricht, zoals het onderhoud van wegen en groen. De opstartkosten voor de BIZ betaalt de gemeente.

 

Op de foto v.l.n.r.: penningmeester Jan Grob (Grob administratie & belastingadviezen), voorzitter Mark Niemeijer (J&J Techniek), secretaris Laurens Pouwel (Urenco) en wethouder Arjen Maathuis. 

Bravo Beveiliging gekozen als collectieve beveiliger op Bedrijvenpark Bornsestraat!

29 januari 2021 - Door de Bedrijvenkring is de afgelopen periode een uitvraag gedaan richting een aantal beveiligers voor de beveiliging van ons bedrijvenpark. Op basis hiervan is Bravo Beveiliging als de collectieve beveiliger gekozen voor surveillance en (eventuele) alarmopvolging. Op de bestuursvergadering van 28 januari 2021 bekrachtigen voorzitter Mark Niemeijer en directeur René Bouman van Bravo Beveiliging officieel hun samenwerking.

 

Mocht u willen profiteren van de gunstige tarieven, roepen wij u hierbij op om een afspraak te maken met René Bouman van Bravo via 085-7731077.

V.l.n.r.: directeur René Bouman en voorzitter Mark Niemeijer

Ondernemers en gemeente tekenen voor gezamenlijk beheer en onderhoud bedrijvenpark Bornsestraat Almelo

3 december 2020 - Bedrijvenkring Bornsestraat en gemeente Almelo sluiten op 3 december een overeenkomst voor het dagelijks beheer en onderhoud van het bedrijvenpark. De gemeente doet het basisonderhoud, de ondernemers zorgen voor een plus, waardoor het bedrijvenpark aan uitstraling wint. De Bedrijvenkring werkt hiervoor samen met het re-integratiebedrijf ‘De Fabriek’ aan de Planthofsweg 53. “De samenwerking is een mooi voorbeeld van nieuwe vormen van samenwerking, waarbij ondernemers bovendien hun maatschappelijke betrokkenheid tonen“, aldus wethouder Van Rees van openbare ruimte.

 

De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers die zelf willen bijdragen aan het onderhoud en beheer van hun buurt. Wethouder Van Rees vindt de samenwerking met de ondernemers op bedrijvenpark Bornsestraat erg waardevol. “Niet alleen voor de uitstraling van het bedrijvenpark. Maar zo’n samenwerking kun je alleen aangaan vanuit een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat leidt vaak tot meer.“

 

Schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijvenpark

De Bedrijvenkring is belangenbehartiger van bedrijven op bedrijvenpark Bornsestraat. Door de krachten te bundelen zorgen de gezamenlijke bedrijven voor een leefbaar bedrijvenpark. Er wordt gestreefd naar een zo schoon, heel, veilig en duurzaam mogelijk bedrijvenpark. Voorzitter Mark Niemeijer: “Als ondernemers willen we de uitstraling van ons gebied verhogen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de basiswerkzaamheden. Wij tillen het onderhoud op enkele onderdelen naar een hoger niveau, vanuit een meer dagelijks beheer.“ De Bedrijvenkring heeft een aantal speerpunten benoemd waarop aanvullend onderhoud word gepleegd, van onderhoud van het wandelpad langs de Weezebeek, zwerfvuilinzameling en onkruidbestrijding tot het vegen van goten bij kolken en langs wegen.

 

Medewerkers De Fabriek

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden werkt de Bedrijvenkring Bornsestraat samen met De Fabriek. De Fabriek is een locatie van de Penitentiaire Inrichting (PI) Almelo en gevestigd op het bedrijvenpark. Gedetineerden in de laatste fase van hun straf, taakgestraften of mensen met een arbeidsbeperking kunnen straks aan de slag met het onderhoud van het terrein. Zo doen zij werkervaring op en ontwikkelen ze hun arbeidsvaardigheden. De Bedrijvenkring en De Fabriek bekrachtigden op 3 december hun samenwerking.


Dubbele winst

Wethouder Arjen Maathuis van Economie en Participatie juicht de aanpak toe. Het is dubbele winst. Mensen krijgen een werkplek en het bedrijvenpark Bornsestraat een uitstraling die past bij deze mooie bedrijven. En er gebeurt nog veel meer in een ondernemende samenwerking van de bijna veertig aangesloten bedrijven. Niet alleen als het gaat om uitstraling en duurzaamheid, maar ook over bijvoorbeeld kostenefficiency. Niet voor niets behaalde het bedrijvenpark vorig jaar voor de derde keer op rij het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).“  

 

Opmaat naar Bedrijveninvesteringszone

 

De overeenkomst die nu getekend is, vormt een opmaat naar een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Voorzitter Niemeijer licht toe: “De Bedrijvenkring heeft een toekomstvisie opgesteld en voor de uitvoering hiervan wordt een BIZ ingevoerd. Hierin borgen we o.a. het aanvullend onderhoud, cameratoezicht op de toegangswegen en Keurmerk Veilig Ondernemen.“ Het voornemen is om de BIZ vanaf 1 januari 2022 in te voeren. Hierdoor dragen alle ondernemers bij aan de gezamenlijke projecten. Niemeijer: “Het invoeren van de BIZ is uiteraard wel afhankelijk van voldoende draagvlak onder de ondernemers. De draagvlakmeting gaan we naar verwachting medio volgend jaar uitvoeren.” 

V.l.n.r.: Laurens Pouwel (secretaris), Mark Niemeijer (voorzitter), Frank Geers (De Fabriek/PI) en Jan Grob (penningmeester)

Nieuwe testlocatie op ons bedrijvenpark

2 juli 2020 - GGD Twente opent een derde locatie voor het testen van inwoners met klachten passend bij COVID-19. Medio augustus wordt Almelo toegevoegd aan de locaties in Enschede en Goor. De precieze datum wordt nader bepaald aan de hand van urgentie. Met de nieuwe testlocatie in Almelo is de gewenste spreiding in de regio voor Twentse inwoners gerealiseerd. Een afspraak maken voor een test kan dagelijks via het landelijk afsprakennummer 0800 1202.

 

Testlocaties
GGD Twente heeft dan drie testlocaties. Tot die tijd kunnen inwoners getest worden in Goor aan de Kooimaten 2 en in Enschede aan de Jaargetijdenweg 13. Voor alle testlocaties geldt het drive-in principe. Met de auto rijd je door de drive-in en word je zonder uit te hoeven stappen getest.

 

Testcapaciteit

De testcapaciteit in Almelo aan de Edisonstraat 6 wordt net als in Enschede en Goor georganiseerd op basis van de aanmeldingen. Er is flexibiliteit in de openingstijden en het aantal testlijnen. In Enschede en Goor zijn tot nu toe bijna 6000 testen afgenomen. Kijk voor meer cijfers op www.twentsegezondheidsverkenning.nl.

 

Waarom testen
Sinds juni is het voor inwoners van Twente met klachten mogelijk zich te laten testen op het virus.

De test is om te kijken of je nú besmet bent. Juist door iedereen met klachten te testen weten we snel waar het virus eventueel weer oplaait en kunnen we het ook direct de kop indrukken en zo verdere verspreiding voorkomen. Zo proberen we te voorkomen dat er een tweede golf coronabesmettingen komt. De test toont aan of je het coronavirus op dat moment hebt. Daarom heeft het alleen zin om te testen als je klachten hebt. De test geeft niet aan of je in het verleden het coronavirus hebt gehad.

 

Hoe aanmelden
Inwoners met symptomen van corona (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) kunnen 0800 1202 bellen om een afspraak te maken voor een test op een van de testlocaties. Bellen kan dagelijks van 08.00 uur tot 20.00 uur. Houd als je belt voor een afspraak je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Deze vind je o.a. op de paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 

 

Voor meer informatie over het coronavirus en het testen kijk op www.ggdtwente.nl/coronatesten.  

Bedrijvenpark Bornsestraat behaalt voor 3e keer Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijvenpark Bornsestraat in Almelo heeft voor de derde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Op 12 september werd het certificaat officieel uitgereikt aan burgemeester Arjen Gerritsen en bestuurslid Jan Grob van de Bedrijvenkring.


Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, gemeente, brandweer, politie en de collectieve beveiliger coördineerden de afgelopen drie jaren maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig. Zo was er aandacht voor bepaalde verkeerssituaties maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen. Burgemeester Gerritsen: “De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door onveiligheid waaronder door criminaliteit wordt door deze en andere maatregelen sterk verminderd. Ik ben er van overtuigd dat het steeds veiliger wordt als we ons als echt met elkaar organiseren.”

 

Begin dit jaar is er een veiligheidsenquête onder ondernemers uitgezet, zijn gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en is een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Op basis hiervan is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaar. De werkgroep wil zich de komende periode inspannen om verkeersknelpunten aan te pakken en collectief cameratoezicht op de toegangswegen te realiseren. Dit plan werd op 20 juni jl. door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden.

 

Bestuurslid Jan Grob: “We streven naar een leefbaar en duurzaam bedrijvenpark waar het goed toeven is voor zowel ondernemers als medewerkers. Hieraan draagt het KVO positief bij. Bovendien blijft het voor ondernemers mogelijk om met dit certificaat korting te krijgen bij meerdere verzekeraars op een aantal bedrijfsverzekeringen.”

 

 

De Bedrijvenkring is belangenbehartiger van bedrijven op bedrijvenpark Bornsestraat in Almelo. Door de krachten te bundelen zorgen de gezamenlijke bedrijven voor leefbare bedrijventerreinen. Dat kan gaan over uitstraling en veiligheid maar ook over kostenefficiency en samenwerking.

Op de foto v.l.n.r.: Jan Sander (Brandweer), Jeroen Huizinga (Urenco), Gertjan Mollink (Parkmanager), Jan Grob (Grob adm. & belasting adv.), Bas de Vries (gemeente), Armand Schrooten (ETC Nederland), Arjen Gerritsen (Burgemeester), Tom Konter en Patrick Keizers, (RJ Safety & Security)

Bedrijvenpark Bornsestraat zet in op fietsstimulering

Op de foto vlnr: Mark Niemeijer (J & J Techniek), Jan Oldejans (Herikon), Henry Westen (FietZ Almelo), Ine Niemeijer (J & J Techniek) en Gertjan Mollink (Bedrijvenkring)
Op de foto vlnr: Mark Niemeijer (J & J Techniek), Jan Oldejans (Herikon), Henry Westen (FietZ Almelo), Ine Niemeijer (J & J Techniek) en Gertjan Mollink (Bedrijvenkring)

Initiatiefrijk bedrijf op bedrijvenpark Bornsestraat Almelo

Medewerkers van De Fabriek zamelden begin april 2018 gedurende twee dagen lang zwerfvuil in op hun eigen bedrijvenpark. Er werden maar liefst 5 volle aanhangers opgehaald! Met name sloophout en veel lege blikjes. In De Fabriek werken gedetineerden, mensen met een taakstraf of beperking en langdurig werklozen samen aan hun re-integratie.

 

De Gemeente en Bedrijvenkring Bornsestraat is ze hier erg dankbaar voor. Een top initiatief en een voorbeeld voor de hele stad! 

 

Bedrijvenpark Bornsestraat fietsvriendelijk

Al 20 medewerkers verruilden de auto voor de fiets met het programma Fietsmaatjes

 

Op het bedrijvenpark Bornsestraat Almelo wordt veel gedaan om één van de meest fietsvriendelijke bedrijvenparken van Nederland te worden. Een van de initiatieven is het programma Fietsmaatjes, waarbij inmiddels 9 buddy’s zich inzetten om 20 collega’s, die veelal met de auto naar het werk reizen, te motiveren om vaker met de fiets te komen. Twente Mobiel geeft zowel de buddy als de nieuwe fietser een financiële prikkel als extra stimulans.

 

De Bedrijvenkring heeft samen met Twente Mobiel een plan van aanpak opgesteld waarmee de fietsvriendelijke doelstelling bereikt moet worden. Bij de totstandkoming van het plan van aanpak zijn ook medewerkers van de bedrijven betrokken. Zij gaven aan welke knelpunten ze tegen kwamen die woon-werkverkeer op de fiets in de weg zaten. Deze zijn meerledig: van gevaarlijke verkeersknooppunten en onduidelijke fiscale regelingen tot onduidelijkheid over logische fietsroutes naar het bedrijvenpark. Met een tien-stappenplan werken we de komende jaren drempels weg en is de weg vrij om met de fiets op het werk te komen. Daarmee zijn we voorbereid op de toekomst: duurzame mobiliteit is een voorwaarde om als bedrijvenpark goede medewerkers en bedrijven aan je te kunnen blijven binden.

 

Het komende jaar doet de gemeente kleine aanpassingen bij knelpunten. Bijvoorbeeld door oversteekplaatsen voor fietsers duidelijker te markeren. Voor de grotere knelpunten is momenteel nog geen budget beschikbaar maar als er ontwikkelingen zijn proberen we daarbij aan te haken. Het zou ons bijvoorbeeld goed uitkomen als er een fietssnelweg door Almelo komt. Die mag dan wat ons betreft langs ons bedrijvenpark komen.

 

De Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo is de ondernemersvereniging voor bedrijven op het bedrijvenpark Bornsestraat. Ze zijn al jaren bezig met het versterken van het ondernemersklimaat op het bedrijvenpark.

Fietsmaatjes 2017: fietsen loont!

Doet uw bedrijf ook mee aan ‘Fietsmaatjes 2017’? Met deze fietsactie stimuleren collega’s elkaar om naar het werk te fietsen. Daarbij krijgen deelnemers voor elke gefietste dag een financiële beloning. Fietsmaatjes is dus: fietsen naar je werk en daar geld mee verdienen. Gezond, goed voor het milieu en leuk voor de portemonnee.

 

Fietsende medewerkers bieden veel voordelen voor uw bedrijf. Zo zijn fietsers minder ziek dan niet-fietsers; gemiddeld scheelt dat 1 á 2 dagen per jaar. Fietsers zijn dus fitter en productiever. Fietsers zorgen voor minder parkeerproblemen en dragen bij aan een duurzamer bedrijf. Kortom, fietsen loont!

 

De bedrijvenkring wil zoveel ondernemers enthousiast maken en laten deelnemen. Daarom gaat van 15 t/m 19 mei 2017 het Fietsmaatjes-promotieteam op pad om bij alle bedrijven op bedrijvenpark Bornsestraat uit te leggen welke voordelen het heeft om mee te doen. En ze komen niet met lege handen...

 

Als een ondernemer mee doet, kunnen werknemers zich aanmelden tussen maandag 22 mei en vrijdag 9 juni. Vanaf maandag 12 juni kunnen de deelnemers gaan fietsen (start van de actie).

 

Een video van de actie te vinden door hier te klikken. Meer informatie vindt u op de website van Twente Mobiel.

Wandelpad langs de Weezebeek geopend

Wethouder Javier Cornelissen verrichtte donderdag 20 april 2017 de opening van een bijzonder looppad door het groen langs de Weezebeek op het Bedrijventerrein Bornsestraat. In opdracht van de ondernemers en met subsidie van de provincie Overijssel kon het pad aangelegd worden.

 

Het pad is met name bestemd voor een middagwandeling voor al het personeel op het bedrijvenpark. Met dit pad wordt het mogelijk via de Planthofsweg en lang de Weezebeek een gezellig en ontspannend rondje te lopen tijdens onder meer de lunchpauzes

 

Om u een impressie te geven van deze opening, willen wij u graag verwijzen naar de foto’s en de film die zijn gemaakt.

Behalen tweede certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Bedrijvenpark Bornsestraat te Almelo heeft op 14 juni 2016 voor de tweede keer het certificaat in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, gemeente, brandweer en politie coördineerden de afgelopen twee jaren maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig. Zo was er aandacht voor bepaalde verkeerssituaties, maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen. In februari jl. is er een veiligheidsenquête onder de ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over het bedrijventerrein gedaan. Op basis hiervan is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Dit plan werd door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden. Door het continueren van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het voor ondernemers mogelijk om korting te verkrijgen op een aantal bedrijfsverzekeringen.

Glasvezel voor ondernemers op Bedrijvenpark Bornsestraat

Tubantia, 09 september 2015

ALMELO – Cogas gaat glasvezel aanleggen op Bedrijvenpark Bornsestraat. De ondernemersvereniging heeft daar zelf het initiatief toe genomen en koos voor Cogas op basis van betrouwbaarheid en prijs. Veel bedrijven waren nog huiverig voor glasvezel omdat de aanleg duizenden euro’s per aansluiting zou kosten. “Maar door de samenwerking is dat bedrag flink naar beneden gegaan,” zegt Gerjan Bremmer, voorzitter van de Bedrijvenkring en commercieel directeur van de Ortageo Groep. De laatste jaren werken de bedrijven van de Bornsestraat steeds vaker samen. De komende zes maanden kunnen alle bedrijven die mee willen doen zich aanmelden. Zo hebben zij samen gezorgd voor beveiliging op het bedrijventerrein. “Er waren meerdere beveiligingsbedrijven actief, maar door dit samen te doen is het goedkoper en efficiënter.”

Uitslag prijsvraag entreemarkering Bedrijvenpark Bornsestraat Almelo

Afgelopen najaar is door de Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo een prijsvraag uitgezet voor een kunstwerk aan de twee ingangen van het bedrijvenpark. Inwoners van de gemeente Almelo zijn uitgedaagd om een ontwerp te maken dat het bedrijventerrein nog beter op de kaart zet als aantrekkelijke locatie om te werken. Een commissie van twee ondernemers en de parkmanager heeft de 11 binnengekomen ontwerpen langs de meetlat gelegd van vooraf opgestelde criteria. Uiteindelijk beantwoordde het ontwerp van grafisch ontwerper en architect Erik ten Brummelhuis uit Bornerbroek het meest aan de criteria herkenbaar, duurzaam, eenvoudig uitvoerbaar en lokaal te produceren. Op donderdag 29 januari 2015 kreeg hij uit handen van voorzitter Gerjan Bremmer dan ook een reischeque ter waarde van € 500,-.

Op Bedrijvenpark Bornsestraat wordt met steun van de gemeente Almelo en de provincie Overijssel gewerkt aan de leefbaarheid van het bedrijventerrein. In dat kader is onder andere parkmanagement ingesteld, is het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald en kopen bedrijven gezamenlijk in. Het verbeteren van wandelroutes, gezamenlijk onderhoud van groen en het realiseren van de entreemarkeringen behoren ook tot de doelstellingen.  

Het ontwerp is in te zien door op onderstaand bestand te klikken.

Ontwerp Landmark BBA
Ontwerp landmark BBA.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB

BBA bestuur ondertekent verenigingsstatuten

Voorzitter Gerjan Bremmer en secretaris Laurens Pouwel hebben op donderdag 21 augustus de statuten van de vereniging ondertekend. Nadat tijdens de ALV de leden hun fiat hebben gegeven over de opgestelde statuten is dit nu geformaliseerd. De ondertekening symboliseert een verdere professionalisering van de bedrijvenkring en daarmee de belangenbehartiging van de ondernemers.

BBA tekent als eerste convenant duurzame mobiliteit

 

Voorzitter Gerjan Bremmer van BBA tekent het convenant met bestuurder Herman Mulder van Twente Mobiel. In dit convenant spreekt met naar elkaar uit dat men een aantal activiteiten op het gebied van duurzame mobiliteit gezamenlijk gaat oppakken. 
De afspraken zijn inspanningsverplichtingen. Sinds 2010 houdt Twente Mobiel zich bezig met het promoten van duurzame mobiliteit in Twente en maakt daarvoor afspraken met bedrijven en instellingen. Dit was de eerste keer dat er een convenant werd getekend met een bedrijvenkring.

Bedrijvenpark Bornsestraat krijgt ton subsidie

ALMELO – Het  Bedrijvenpark Bornsestraat heeft van de gemeente een ton subsidie gekregen. Maandag 11 februari overhandigde wethouder Jan van Marle met een symbolisch gebaar het bedrag aan voorzitter Gerjan Bremmer van het bestuur. De gemeente Almelo heeft de subsidie van 100.000 euro ontvangen van de provincie Overijssel. Het geld is bedoeld om te investeren in het bedrijventerrein. Samen met het bestuur van de Bedrijvenkring wordt het bedrag besteed aan initiatieven op gebied van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Aanleiding om de subsidie te verstrekken was een onderzoek onder werknemers van de bedrijven op het bedrijventerrein Bornsestraat. Hieruit kwam naar voren dat er enkele verkeerskundige verbeterpunten zijn, waaronder het kruispunt bij de entree vanaf de Nijreessingel, en het wat aantrekkelijker maken van het bedrijventerrein door plekken te maken voor – vooral – de lunchpauze voor zowel werknemers als klanten.Concrete voorstellen voor besteding van het bedrag kunnen onder meer gaan over gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld veiligheid (bewaking) en energie. Bij de aanpak worden alle op het terrein gevestigde bedrijven worden betrokken.

Wethouder van Marle overhandigt voorzitter Bremmer de cheque

Alexander opent nieuwe hal Urenco

ALMELO - Prins Willem-Alexander heeft begin juni een nieuwe uranium verrijkingshal van Urenco in Almelo geopend.Met de nieuwe hal wordt Urenco Almelo de grootste productielocatie van de internationale Urenco Groep. In de hal komen gascentrifuges te staan die vijftien jaar lang zonder onderhoud onafgebroken verrijkt uranium kunnen produceren ten behoeve van de productie van kernenergie in kerncentrales. Urenco beschikt daarmee over de meest geavanceerde verrijkingsinstallatie ter wereld.URENCO is een Brits/Duits/Nederlands consortium. Het bedrijf is opgericht in 1970. In 1971 werd het Verdrag van Almelo afgesloten tussen Nederland, Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waarin diplomatieke afspraken zijn vastgelegd over de oprichting van Urenco. Enkele jaren geleden zijn nog twee verdragen gesloten voor de export van de technologie naar respectievelijk de Verenigde Staten (Verdrag van Washington) en Frankrijk (Verdrag van Cardiff). Het Euratom Voorzieningenagentschap (European Supply Agency) te Brussel houdt in opdracht van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) toezicht op leverantie van de grondstoffen naar en van de Urenco fabrieken in de Europese Unie. Het hoofdkantoor is sinds 3 oktober 2011 in Stoke Poges gevestigd.

Contact

Parkmanager

Gertjan Mollink

E-mail

06-47547147